Trang chủ

Sơ đồ trang

Liên hệ
 
English Việt nam
 
   
 
 
 
 
 
Thông tin giảng viên
Gồm các Tiến Sĩ, Thạc Sĩ tốt nghiệp trong và ngoài nước, nhiều kinh nghiệm thực tế cùng các Nhà quản lý hàng đầu các Tổ Chức, Doanh Nghiệp Việt Nam và nước ngoài .
 
TS. Lê Trung Đạo
TS. Đỗ Thị Tuyết Lan
TS. Huỳnh Văn Liệp
TS. Nguyễn Minh Mẫn
TS. Mai Thị Hoàng Minh
TS. Vũ Thị Phượng
TS. Huỳnh Văn Sơn
TS. Huỳnh Viết Tấn
ThS. Nguyễn Thị Ngọc An

ThS. Nguyễn Hữu Bình
ThS. Nguyễn Thanh Mai
ThS. Lê Hồ Hương
ThS. Nguyễn Duy Cân
ThS. Trần Nguyên Chất
ThS. Nguyễn Minh Châu
ThS. Trần Chí Chinh
ThS. Nguyễn Hoàng Chương
ThS. Lưu Chí Danh
ThS. Nguyễn Văn Diêu
ThS. Trần Mai Đông
ThS. Trần Anh Dũng
ThS. Trần Hữu Dũng
ThS. Đinh Tiến Dũng
ThS. Đào Bảo Dũng
ThS. Dương Hữu Hạnh 
ThS. Huỳnh Văn Hiếu
ThS. Đỗ Đức Khả
ThS. Nguyễn Thị Xuân Lộc
ThS. Trương Thị Minh Lý
ThS. Đỗ Thanh Năm
ThS. Nguyễn Xuân Đạo
ThS. Trần Ngọc Nam
ThS. Phan Ngọc Thùy Như
ThS. Lê Thiện Nhơn
ThS. Mai Trí Bình
ThS. Nguyễn Duy Mộng Hà
ThS. Đỗ Lân
ThS. Ngô Thị Bạch Loan
ThS. Bùi Hữu Phương
ThS. Phạm Tấn Quyền
ThS. Trần Thanh Toàn
ThS. Nguyễn Thị Mai Trâm
ThS. Dương Trí Thanh
ThS. Đặng Thị Minh Thuyết
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
ThS. Nguyễn Thị Ninh
ThS. Trần Mai Đông
ThS. Nguyễn Quốc Định
ThS. Sơn Hồng Đức
ThS. Đinh Thị Thu Oanh
ThS. Chu Minh Phương
ThS. Trần Văn Tâm
ThS. Lê Ngọc Thắng
ThS. Nguyễn Hiệp Thành
ThS. Trần Quốc Thịnh
ThS. Phạm Đức Thịnh
ThS. Nguyễn Khắc Thuần
ThS. Lý Tiến
ThS. Thân Tôn Trọng Tín
ThS. Hồ Văn Tường
ThS. Nguyễn Minh Trang
ThS. Từ Minh Trị

ThS. Nguyễn Thế Truật
ThS. Nguyễn Quốc Bảo

ThS. Võ Trọng Cang
ThS. Phó Đài Trang
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến
ThS. Trần Công Hoàng
ThS. Nguyễn Thị Xuân Lan
GV Oliver Chapman
GV Patrick Darwin Leija
GV Nicholas Marx
GV Joe MCBride
GV Chase Kisiona
GV Lê Hồ Hương
GV Nguyễn Đây
GV Vũ Thị Minh Nguyệt
GV Trần Mỹ Phương
GV Phạm Văn Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Follow our broadcasts on

Copyright ©  2008. All rights reserved The Institute of Asian Studies.