Giới thiệu
11/07/2016

Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Quốc Tế (ITCP) trực thuộc Viện Nghiên Cứu Châu Á, các chương trình đào tạo tại Viện Nghiên Cứu Châu Á được dạy theo phương pháp ...

Chương trình đào tạo
11/07/2016

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

 

Tổng quan chương trình

Chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế được đào tạo trong 36 tháng bao gồm các ...

Giảng dạy và học tập
22/05/2016

Giảng viên Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Quốc Tế đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.
Trung tâm cung cấp môi trường giảng ...

Cơ sở và tiện nghi
22/05/2016

Cơ sở giảng dạy của Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Quốc tế đặt tại 18A2 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở được trang bị các phương tiện ...

Giảng viên
22/05/2016

Gồm các Tiến Sĩ, Thạc Sĩ tốt nghiệp trong và ngoài nước, nhiều kinh nghiệm thực tế cùng các Nhà quản lý hàng đầu các Tổ Chức, Doanh Nghiệp Việt Nam và nước ngoài ...