Giới thiệu
11/07/2016

Viện Nghiên Cứu Châu Á (I.A.S) được thành lập theo quyết định số 95/QĐ-TW ngày 13/09/2001 của Chủ tịch Hội Khoa học về Đông Nam Á Việt Nam, được Bộ Khoa học, Công nghệ và ...

Nghiên cứu khoa học
11/07/2016

Viện Nghiên Cứu Châu Á   đã và đang  xúc tiến nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về kinh tế - văn hóa - giáo dục với các đối ...

Đào tạo
11/07/2016

Viện Nghiên Cứu Châu Á nghiên cứu và đào tạo nâng cao và chuyên sâu về các ngành kinh tế, văn hóa và giáo dục. Chương trình ...

Thư ngõ
10/01/2018

Thư ngõ